מכרז: מנהל/ת חשבונות ואחראי/ת תשלומים


13/07/2022 10:01

מכרז פנימי / חיצוני 11/22

היקף משרה: 100%

כפיפות: גזבר המועצה

אופן ההעסקה: דרגות 5-7 בדירוג מנהלי

תיאור התפקיד: ניהול מערכת נתוני הנהלת החשבונות והתשלומים ברשות המקומית, בכפוף להוראות הדין הקיים, לרבות תקנות הרשויות המקומיות (הנהלת חשבונות), תשמ"ח – 1988 .

עיקר פעילותו:

  1. ניהול הנתונים במערכת הרישום החשבונאי.
  2. בקרה ודיווח על נתונים כספיים ברשות.

תנאי סף:

השכלה:

סיום קורס בהנהלת חשבונות מסוג 2 לפחות.

ניסיון מקצועי:

3 שנים לפחות בתחום הנהלת חשבונות.

דרישות נוספות:

שפות – עברית ברמה גבוהה יישומי מחשב – היכרות עם תוכנות ה- Office.

מאפייני העשייה הייחודיים בתפקיד:

סדר וארגון, דיוק בפרטים.

התאמות:

מועמד עם מוגבלות זכאי לקבל התאמות הנדרשות לו מחמת מוגבלותו בהליכי הקבלה למשרה ובלבד שיפרט בטפסי המועמדות שיוגדו על ידו את ההתאמות הנדרשות שלו בצירוף מסמכים או חוו"ד מתאימה לעניין זה.

ייצוג הולם:

עדיפות בקבלה למשרה תינתן למועמד המשתייך לאוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם, אם המועמד הוא בעל כישורים דומים לכישוריהם של מועמדים אחרים.

הגשת מועמדות:

על המועמד/ת העונה לדרישות התפקיד להגיש את הצעתו/ה על גבי הטפסים הייעודיים להגשת מכרזי כוח אדם בצרוף קורות חיים, תעודות המעידות על השכלה, רישיון נהיגה בתוקף, ניסיון, המלצות וכל המסמכים הנדרשים בגוף המכרז לעיל.

טלפון לבירורים: 08-6228854

את ההצעות יש להגיש עד לתאריך 28.07.2022 בשעה 20:00.

  • רק מועמדים העונים לדרישות המשרה יוכלו להשתתף במכרז.
  • המכרז נכתב בלשון זכר, אך מופנה לגברים ונשים כאחד.

בכבוד רב,
חובב צברי ראש המועצה