מכשירי טאבלט עבור האזרחים הוותיקים


14/10/2020 17:19

אזרחים ואזרחיות ותיקים,

בהמשך לפרסומים של מפעל הפיס בנוגע לרכישת מכשירי הטאבלט, המיועדים לשיחות וידאו, לאזרחים ותיקים לטובת מיזם "מתחברים" – אנו מבקשים להבהיר כי תהליך קבלת המכשירים כרוך בהגשת קול קורא מטעם הרשות. המועצה כמובן תגיש את הקול הקורא אשר במסגרתו יחולקו רק כ 5000 מכשירי טאבלט לאזרחים ותיקים בכל הארץ.

מפעל הפיס יבצע תעדוף בין בקשות הרשויות השונות בחודש דצמבר ויכריע כמה מכשירים, אם בכלל, תקבל כל רשות. אם נקבל הקצאה של מכשירים, אזי המחלקה לשירותים חברתיים תוציא פרסום מסודר בעניין ואזרחים ותיקים יוכלו להגיש בקשה. כלל הבקשות יבחנו עפ"י קריטריונים שיוגדרו לשם כך.

בשלב זה, אין צורך לפנות לאגף לשירותים חברתיים במועצה בעניין זה.