קבלת מלגה עבור התנדבות בקהילה


28/06/2020 22:26

שימו לב,
ניתנה הארכת זמן להגשת בקשה לקבלת מלגה עבור התנדבות בקהילה.

מועד אחרון להגשה 30/07/20.
זכאות: סטודנטים, בני ישיבה, בנות סמינר.

לקבלת טופס בקשה למלגה יש לפנות במייל:
kehila@ekron.matnasim.co.il

לפרטים נוספים ניתן לפנות לפרח דנקו בטלפון: 08-9496391