ממשיכים להוביל בחינוך


11/09/2023 17:31

עלייה משמעותית באחוז הזכאות לבגרות בין בני היישוב!

השבוע קיבלה המועצה בשורה משמחת נוספת בנושא החינוך היישובי.

תמונת החינוך של משרד החינוך חושפת כי אחוז הזכאות בשנת תשפ"ב עלה מ-81 אחוז ל-82.8%.

האחוז כולל את ילדי החינוך המיוחד ומתייחס לבני היישוב, המתגוררים ביישוב בלבד (לא כולל אחוז הזכאות בבית הספר פל"ך)

הצלחה זו מתווספת לרצף הצלחות והישגים בתחום החינוך בו הושקע רק השנה – 31.5 מיליון ₪ ולאחר קבלת פרס החינוך היישובי מחוזי בתחילת השנה.

כל אלה כתוצאה מהשקעה של המועצה ומגוון תכניות במסגרות המעצימות ומסייעות לילדים להגיע למצוינות אישית וערכית.

ממשיכים להוביל ולהיות טובים בחינוך.

קריית עקרון – טובה לנו – טובה לחינוך