ממשיכים לשמור על ניקיון היישוב!


17/05/2022 13:46

המועצה ממשיכה לטפל בפינוי גרוטאות ברחבי היישוב, השבוע פינתה מחלקת הפיקוח ואיכות הסביבה רכבים נטושים וגרוטאות מהמרחב הציבורי, זאת לאחר שאותם רכבים קיבלו התראות ולא פונו.