מודעה בדבר קולות פסולים


21/02/2024 20:36

מנהלת הבחירות המועצה המקומית קריית עקרון

בהתאם לסעיף 54 לחוק הרשויות המקומיות (בחירות), התשכ"ה 1965 מובא להלן לידיעת הציבור תוכן סעיף 63 לחוק האמור…