מודעה בדבר מועמדים לראש הרשות ולמועצה


21/02/2024 19:36

מנהלת הבחירות למועצה המקומית קריית עקרון

מודעה בדבר מועמדים לראשות המקומית ובדבר רשימות המועמדים למועצה וכינוייהן ואותיותיהן

בהתאם לאמור בסעיף 54 (א)(1) לחוק הבחירות 3, הריני מודיע בזאת כי לצורך הבחירות לרשות במקומית קריית עקרון אשר יקוימו ביום י"ח באדר א' התשפ"ד (27 בפברואר 2024) הוגשו ואושרו הצעות המועמדים לראשות הרשות ורשימות המועמדים למועצה המפורטים מטה…