מסע הסברה פיקוד העורף מוכנות משפחתית


27/12/2017 15:14

כשמוכנים בשגרה מוגנים בחירום

רוצים להפוך לגיבור על שתמיד מוכן להכל?

למשחק