מעבר למתכונת של חמישה ימי לימודים בגני הילדים


23/10/2020 13:11

הורים יקרים,
עם פתיחת הסגר ביום ראשון האחרון, נפתחו גני הילדים למשך 6 ימים תוך מאמץ גדול לשימור הצוות הקבוע בגנים. אך, לאור נתוני התחלואה והרצון לשמור על בריאות כולנו, החליט משרד החינוך לא לאשר כניסה של מחליפות חיצוניות לסייעות וגננות. לכן, כדי לשמור על פעילות הגנים עם הצוות הקבוע ולצמצם את האפשרות להפצה של נגיף הקורונה, החל מהשבוע הקרוב – אנו נעבור למתכונת של חמישה ימי לימודים בגן ימים א-ה. כך נצמצם את תחלופת צוותי הגנים ונוודא את המשך תפקודה המלא של מערכת הגנים ביישוב.

גני החינוך המיוחד ימשיכו כרגיל 6 ימים.

אנו מלאי הערכה לצוותי החינוך ולכם ההורים על שיתוף הפעולה והבעת אמון במערכת החינוך שלנו.

בברכת המשך פעילות מוצלחת ובריאה
חובב צברי, ראש המועצה
משה לוי, משנה לראש המועצה מחזיק תיק החינוך