ביצוע עבודות פיתוח במעגל תנועה


23/01/2018 09:56

מכרז פומבי מס' 1/2018 לביצוע עבודות פיתוח במעגל תנועה של רחובות הרצל ומשה שרת בקריית עקרון

 

לצפיה בקבצי המכרז