מעודדים תחבורה ירוקה!


24/05/2022 23:00

היום (שלישי) הושלמו התקנות עמדות לתיקון אופניים. העמדות הוצבו ברחוב הכלנית סמוך למרכז הפיס ובכניסה לבית הספר בן צבי.

הפרויקט בוצע על ידי מחלקת הפיקוח ואיכות הסביבה ביוזמת רעיון של מחזיק התיק יובל יעקב: "התקנת עמדות תיקון האופניים זוהי בשורה משמעותית לישוב ועוד צעד בשמירה על איכות הסביבה ועידוד פעילות ספורטיבית ובריאה. כמחזיק תיק הפיקוח ואיכות הסביבה, אקדם תהליכים ופרויקטים שמטיבים עם הציבור, תוך שמירה על איכות הסביבה. ישר כוח למחלקת הפיקוח ואיכות הסביבה על הובלת המשימה והביצוע."

שרון לוי מנהל המחלקה הממונה על הפרויקט סיכם: "המיזם הקטן הזה משמעותי מאוד ליישוב ולסביבה"

בעמדות ניתן לנפח אויר בגלגלים (וגם בכדורים) ולתקן תקלות באופניים באמצעות 9 מפתחות שונים.

לקבלת הדרכה וסיוע ניתן לסרוק את הברקוד שעל העמדה. מטרת העמדות לתת מענה לרוכבי האופניים, לעודד פעילות ספורטיבית תוך שמירה על איכות הסביבה. העמדות נגישות לכלל האוכלוסיות.

המועצה ממשיכה לעודד תחבורה ירוקה זאת לאחר הצבת רכבים שיתופיים ועידוד רכיבה ברחבי היישוב.