מענקי הביטוח הלאומי – כל הפרטים


12/04/2020 09:48

הביטוח הלאומי יפקיד את המענק בסך כולל של 1.4 מיליארד ש״ח עבור הילדים היום, יום ראשון (12.4)

המענק בסך 500 ש"ח ישולם עבור כל ילד שטרם מלאו לו 18 (שזכאי לקצבת ילדים בחודש אפריל).

המענק ישולם לכל היותר עבור 4 ילדים למשפחה:

 • ילד אחד – 500 ₪
 • שני ילדים – 1,000 ₪
 • שלושה ילדים – 1,500 ₪
 • ארבעה ילדים ומעלה – 2,000 ₪

שימו לב:

1. המענק ישולם לחשבון הבנק שאליו משולמת קצבת הילדים .

2. באתר השירות האישי עדיין רשום שהמענק ישולם ב-13.4, אבל הצלחנו להקדים את התשלום להיום, יום ראשון ה-12.4.

3. מי שיש לו חוב – המענק ישולם לו במלואו, ללא הפחתת החוב.

4. ילדים שיוולדו עד ה-15.4 (כולל), זכאים לקצבת ילדים עבור חודש אפריל ולכן זכאים למענק. המענק עבורם ישולם בהמשך, לאחר קליטתם במערכת.

5. ילדים שימלאו להם 18 בחודש אפריל זכאים למענק.

אנו נערכים לתשלום המענקים גם לאזרחים ותיקים ומקבלי קצבאות נכות, הבטחת הכנסה ומזונות. מועדי התשלום למענקים אלה יפורסמו בהמשך.

אזרחים ותיקים:

מענק בסך 500 ₪ ישולם למי שהגיעו לגיל פרישה (נשים מגיל 62 וגברים מגיל 67) ומקבלים עבור חודש מרץ או אפריל לפחות אחת מהקצבאות האלה:

 • קצבת אזרח ותיק
 • קצבת שאירים (מעל גיל פרישה)
 • קצבת תלויים בנפגעי עבודה

תוספת למענק בסך 450 ₪ תשולם לאזרחים ותיקים שבנוסף מקבלים לפחות אחת מהקצבאות הבאות:

 • השלמת הכנסה
 • סיעוד
 • שירותים מיוחדים

כלומר, אזרחים אלה יקבלו מענק בסך 950 ₪.

שימו לב, שני בני זוג שמקבלים קצבת השלמת הכנסה, סיעוד או שירותים מיוחדים יקבלו תוספת אחת בסך 450 ₪.

מקבלי קצבאות נכות:

מענק בסך 500 ₪ ישולם למי שמקבלים בחודש מרץ או אפריל לפחות אחת מהקצבאות הבאות:

 • נכות כללית
 • שירותים מיוחדים לנכים קשים
 • ניידות
 • ילד נכה (מקבל קצבת ילד נכה שמשולמת עבורו קצבת ילדים, יקבל את שני המענקים)
 • נכות מעבודה
 • נפגעי איבה
 • אסירי ציון
 • פיצוי לנפגעי פוליו
 • פיצוי לנפגעי גזזת
 • פיצוי לנפגעי עירוי דם
 • נכי צה"ל.

שימו לב, מי שזכאי ליותר מקצבה אחת מקצבאות הנכות, יקבל מענק אחד בלבד.

מקבלי קצבת הבטחת הכנסה:

מענק בסך 500 ₪ ישולם למי שמקבל עבור חודש מרץ או אפריל קצבה להבטחת הכנסה.

שימו לב, בני זוג שמקבלים קצבה להבטחת הכנסה יקבלו מענק בסך 1,000 ₪.

מקבלי דמי מזונות:

מענק בסך 500 ₪ ישולם למי שמקבל עבור חודש מרץ או אפריל דמי מזונות.

האם אפשר לקבל יותר ממענק אחד? עבור כל אדם משולם מענק אחד בלבד. חוץ מילדים שמשולמת עבורם קצבת ילד נכה, שיכולים לקבל את שני המענקים.

מידע נוסף באתר הביטוח הלאומי