מפקד האוכלוסין 2022 יוצא לדרך


10/04/2022 19:11

תושבי קריית עקרון סופרים אתכם! במסגרת היערכותה של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה לביצוע מפקד האוכלוסין של ישראל, נפגש מנכ"ל המועצה המקומית קריית עקרון, מר ניסן גז עם הנהלת מפקד האוכלוסין.

מר ניסן גז: "נתונים הם כלי עבודה לתכנון יעיל ונכון קדימה, אני קורא לתושבי קריית עקרון הנדגמים, להשיב לשאלון המפקדי".

קרדיט צילום: אסתר אוצ'גבה משה

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה נערכת לביצוע מפקד האוכלוסין והדיור 2022. ביום ג' השבוע נפגשו מר ניסן גז – מנכ"ל המועצה, גב' אסתר אוצ'גבה משה-דוברת המועצה. עם נציגי המטה במפקד האוכלוסין: מר רם קנדיל- מנהל משרד אזור ירושלים של מפקד האוכלוסין ודנו בקידום המפקד בקריית עקרון.

החל מה- 3 באפריל 2022 תחל הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בביצוע מפקד האוכלוסין והדיור השביעי של ישראל ב- 1,300 יישובים ברחבי ישראל ובתוכם מועצה מקומית קריית עקרון. המפקד צפוי להסתיים ב- 30 בנובמבר 2022. נתוני המפקד הינם היחידים שניתנים לפרסום ברמת שכונה החופפת בהגדרתה לרמת אזור סטטיסטי. הנתונים חשובים למקבלי ההחלטות בשלטון המקומי, לקבלת אומדנים אמינים לתכנון יעיל, נכון ומותאם לרשות המקומית.

מר ניסן גז: "נתונים הם כלי עבודה לתכנון יעיל ונכון קדימה, קורא לתושבי קריית עקרון שנבחרו להשתתף במדגם מפקד האוכלוסין להשיב לשאלון המפקדי לטובת כולנו". מפקד האוכלוסין הוא פרויקט איסוף הנתונים הגדול של ישראל המתבצע בממוצע אחת לעשור המשקף תמונת מצב מלאה ומהימנה אודות כלל תושבי ישראל בהיבטים דמוגרפיים, חברתיים וכלכליים. כ-7% מתושבי המועצה המקומית קריית עקרון נבחרו להשתתף במדגם ולהשיב לשאלון המפקדי. מפקד האוכלוסין השביעי יהיה החדשני ביותר ולראשונה, ניתן יהיה להשיב על השאלון המפקדי באתר אינטרנט מאובטח וייעודי ממחשב ולא ממכשיר סלולארי. זאת בנוסף לאפשרות השבה בראיון טלפוני או בראיון פנים אל פנים. רק לעונים באתר תינתן הטבה – שובר דיגיטלי למימוש. המענה על השאלון הוא חובה על פי חוק והנתונים הנאספים בו תוך שמירה קפדנית על סודיות הנתונים ופרטיות הנדגמים.

בשנים האחרונות, שינתה הלמ"ס את שיטת איסוף הנתונים על מנת לייעל את תהליכי העבודה במגמה לחסוך במשאבים. הלמ"ס עושה שימוש במאגרי מידע מינהליים כך שאין צורך לפקוד את כל התושבים והשאלון המפקדי הופך לממוקד יותר ללא שאלות מיותרות.

במדינת ישראל בוצעו עד כה שישה מפקדי אוכלוסין. המפקד הראשון היה עם קום המדינה ב- 1948, אחריו נערכו המפקדים אחת לעשור. מפקד האוכלוסין הקרוב יהיה מפקד משולב אשר יתבסס ברובו על נתונים מנהליים לצד איסוף נתונים מהשטח ובו צפויים להשתתף כ- 7% מכלל התושבים בישראל המהווים כ- 700 אלף נדגמים מכלל תושבי ישראל.

פרטים נוספים ברשתות – מפקד האוכלוסין 2022