מפת הפרויקטים


13/07/2023 15:39

תושבים יקרים,

במסגרת הנגשה ושקיפות המידע לתושב אנו מזמינים אתכם לדף חדש באתר המועצה המציג את כלל הפרויקטים שבוצעו ברחבי היישוב מבני ציבור, גני ילדים, השקעה בתשתיות, פיתוח, הובלה להסכם גג ועוד…

קריית עקרון – טובה לנו, טובה לחינוך!