מרכז שיטור קהילתי

קריית עקרון

קבלת קהל במרכז שיטור קהילתי קריית עקרון

רחוב משה שרת 35 באולם ספורט בי"ס בן צבי

יום ראשון – שעות 16:00 עד 19:00

יום רביעי – שעות 9:00 עד 12:00

יש להתקשר טרם ההגעה לשלומי חג'ג' השוטר

נייד: 050-4555656