מרתון בגרויות


25/12/2022 12:44

חושבים עליכם! מרתון בגרויות (מועד חורף)

מרתון אנגלית

  • 02.01.2023
  • 03.01.2023
  • 08.01.2023

מרתון מתמטיקה

  • 08.01.2023
  • 10.01.2023
  • 15.01.2023

בין השעות 16:00-19:00 באולם הספורט, רחוב שבזי 50

רישום באתר המתנ"ס

פרטים נוספים באגף החינוך, אורטל שער 052-6406725

עלות מרתון לכל מקצוע: 300 ש"ח

הקורס מותנה במינימום נרשמים