משנכנס אדר מרבים בשמחה


07/03/2017 10:34

משנכנס אדר מרבים בשמחה. אז הראשונים שמקיימים את מצוות החג הם המרכז לאזרח הותיק…