מתווה פתיחת מערכת החינוך


14/05/2020 19:20

ראש הממשלה בנימין נתניהו אישר את מתווה פתיחת מערכת החינוך שגיבש מנכ"ל משרד רה"מ רונן פרץ. המתווה גובש במשותף על ידי מנכ"ל משרד רה"מ, המל"ל, משרד הבריאות, משרד החינוך, משרד האוצר, מרכז השלטון המקומי ומרכז המועצות האזוריות.

להלן המתווה להרחבת פתיחת מערכת החינוך:

  1. מערכת החינוך תפתח באופן מלא החל מגיל לידה למעט אזורים שמהווים מוקד תחלואה. יובהר, כי הכוונה היא לאזורים שהיו מוגבלים במהלך החודשיים האחרונים וכן אזורים נוספים שהיו מוקדי תחלואה.
  2. לקראת ה-1 ביוני תתבצע הערכת מצב נוספת לבחון את רשימת הערים בהם קיימת תחלואה גבוה.
  3. תתבצע הקפדה מלאה על היגיינה בהתאם להנחיות של משרד הבריאות אשר תכלול, בין היתר, שטיפת ידיים הפרדה מיטבית בשירותים וכיוצא בזה. אין באמור כדי לגרוע מהנחיות כלליות אחרות שניתנו למערכת החינוך.
  4. כל תלמיד יציג הצהרת בריאות בכניסה לבית הספר.
  5. יש להקפיד על חבישת מסיכה בשטחים הפתוחים במהלך ההפסקות. כיתות ד׳ ומעלה יחבשו מסכות גם בשיעור עצמו.
  6. בהפסקות האוכל תהיה הקפדה על מרחק של 2 מטר.
  7. ההפסקה בין השיעורים תהיה מדורגת.
  8. בתי הספר והגנים יפעלו להעביר את מירב הפעילויות למקומות שמאפשרים מרחק של 2 מטר.
  9. מסגרות בהם תתגלה תחלואה תתבצע סגירה בהתאם לסדר הפעולות שיקבע משרד הבריאות.
  10. במקביל יוקם צוות מצומצם להערכות מערכת החינוך לגל תחלואה נוסף.

שיר כהן
דוברת ראש הממשלה

מערכת החינוך בקריית עקרון תתחיל לפעול באופן מלא