מתחיל הרישום לגני הילדים ולכיתה א'


16/01/2018 18:50

תושבות ותושבים יקרים.
מתחיל הרישום לגני הילדים ולכיתה א'.
תקופת הרישום: מתאריך 17.01.2018 בשעה 08:00 (מחר) ועד תאריך 06.02.2018 בשעה 24:00,
הרישום יתבצע דרך אתר המועצה בכתובת:
www.kiryat-ekron.muni.il
הרשמה מוצלחת ושנת לימודים ברוכה.