מתחם בדיקות PCR נפתח בסופ"ש בעקרון!


20/10/2021 09:22

בואו להיבדק קרוב לבית

ביום שישי, 22/10, בין השעות 8:00-15:00 יפעל מתחם בדיקות באולם דבורה עומר בספרייה, לקהל הרחב.

הבדיקות ללא תשלום ולחברי כל קופות החולים

יש להגיע עם ת.ז