מתחמי בדיקות לשבוע הנוכחי


20/12/2020 10:32

פורסמו עכשיו מתחמי הבדיקות המעודכנים.

יש לקחת בחשבון שייתכנו שינויים בתוכנית שפורסמה כעת ויש להמשיך ולעקוב אחר הפרסומים באתר.

מתחמי הבדיקות מפורסמים בדף הקבוע:

https://www.oref.org.il/12605-17147-he/Pakar.aspx