מתחמי בדיקות PCR


12/06/2022 11:45

לאחרונה אנו ערים לעליית התחלואה בקורונה. קצב ההדבקה עולה גם ביישוב שלנו. לנוחיותכם, מתחמי בדיקות PCR

12-19/6/2022

מזכרת בתיה – חניון הרכבת א, ב, ג, ד, ה, ש 12:00-20:00 ו' 9:00-16:00

רחובות – הפרדסנות א, ב, ג, ד, ה 10:00-18:00 ו' 8:00-16:00 ש' 8:00-20:00

לכו להיבדק, בריאות לכולם.