מתן שירותי ייעוץ ותכנון אדריכלי מקיף להקמת בית ספר על-יסודי


03/08/2020 13:35

מכרז פומבי למתן שירותי ייעוץ ותכנון אדריכלי מקיף להקמת בית ספר על-יסודי (בי"ס מקיף) בעל קונספט חדשני בהיקף של 36 כיתות לפחות

מכרז פומבי מס' 4/2020