מתקנים למיחזור טקסטיל


05/04/2020 15:28

מחלקת הפיקוח ואיכות הסביבה ממשיכה לקדם את תחום המיחזור.

המחלקה הציבה בשיתוף פעולה עם עמותת "מוסרים באהבה", מתקנים למיחזור טקסטיל ברחבי הישוב.

העמותה אוספת את פריטי הטקסטיל ותורמת אותם לקהילה.

מחזירים את הצבע לכדור הארץ! ממחזרים!

מחלקת הפיקוח ואיכות הסביבה.