17102023-1511


17/10/2023 15:11

נזכור את בניה ובנותיה של קריית עקרון