נוהל ניהול פחי אשפה

מועצת קריית עקרון

כללי:

המועצה המקומית קריית עקרון מעוניינת לנהל את נושא אחזקת פחי האשפה לבתים צמודי הקרקע, כחלק מתוכנית "רואים ירוק בעיניים", הכוללת את שיפור השירות לתושב ומתן שירותי תברואה מיטביים.

מטרת הנוהל:

להגדיר את אופן ניהול חלוקה/מכירה ואחזקת פחי אשפה ולבצע הסדרה בתחום פחי האשפה ביישוב.

הגדרות:

 1. פח אשפה – פח ירוק המסופק ע"י המועצה בגודל 240 ליטר, מסומן בלוגו המועצה ובעל תאריך הנפקה.
 2. אחריות המועצה – המועצה תהיה אחראית לפח למשך 3 שנים מיום אספקת הפח, האחריות הנה ביחס לפח שסופק ע"י המועצה בלבד.
 3. זכאות:
  – בתים צמודי קרקע – כל בית אב הרשום במערכת הגביה זכאי לפח אחד בגודל 240 ליטר.
  – בניין משותף ברחוב שיזף – ברחוב שיזף קיים בניין בעל חדר אשפה (ללא פח מוטמן). כל 2 בתי אב בבניין זה יהיו זכאים לפח ירוק אחד בגודל 240 ליטר.
  – כל בניין משותף אחר לא זכאי לפחים ירוקים.
  – בתים פרטיים שכיום משליכים את האשפה לפח מוטמן לא זכאים לפח.
 4. ניהול – ניהול ואכיפת הנוהל באחריות מנהל אגף תפעול.

תחולה:

נוהל זה חל על אגף התפעול.

אחריות:

 • אחריות ביצוע הנוהל – מנהל אגף תפעול.
 • אחריות אכיפת הנוהל – מנכ"ל המועצה.

השיטה:

 1. הזמנת פחים:

1.1. המועצה תזמין 1,900 פחים בגודל 240 ליטר בעל תו תקן אירופאי.

1.2. הפחים יהיו עם סימון לוגו המועצה.

1.3. הפחים יאוחסנו במחסני המועצה.

1.4. הפחים ינוהלו במערכת ממוחשבת מרכזית של המועצה. באחריות אגף התפעול, המידע יכלול את כמות הפחים, למי חולקו, מועד חלוקה ויתרה שלא חולקה. הרשימה תהיה מעודכנת בכל עת .

1.5. עם אספקת הפח אגף תפעול יתעד את תאריך האספקה.

 1. החלפת הפחים:

2.1. אגף תפעול יחל בהחלפת פחים לכל הזכאים.

2.2. כל זכאי יקבל פח 240 ליטר עם לוגו המועצה תאריך אספקה

2.3. כנגד הפח שיסופק ייאסף פח זהה, הפחים הישנים והפגומים יועברו למחזור כחלק מתוכנית לשיפור איכות הסביבה והחיים.

2.4. החלפת הפחים תחל על פי ימי חלוקה (פינוי האשפה) כשבכל יום חלוקה יוחלפו כ- 100 פחים

 1. אחריות המועצה:

3.1. אחריות המועצה הינה על הפח שסופק בלבד

3.2. אחריות המועצה על הפח תהיה למשך 3 שנים.

3.3. האחריות כוללת שבר הפח

3.4. המועצה אינה אחראית על אובדן הפח.

3.5. למועצה לא תהיה אחריות לתיקון שבר לפח שלא יירכש באמצעות המועצה

 1. טיפול בפח שבור שבאחריות המועצה:

4.1. תושב אשר הפח שלו נשבר או נסדק ידווח למוקד 106.

4.2. מנהל שפ"ע יבדוק את הפח וימליץ על תיקון או החלפה.

4.3. המועצה תתקן/תחליף את הפח השבור באמצעות קבלן האשפה.

 1. רכישה והחלפת פח:

5.1. התשלום על הפח החדש יהיה ע"ח הזכאי.

5.2. התשלום יהיה במחלקת הגבייה בלבד.

5.3. קבלת פח חדש יעשה עם הצגת שובר תשלום בהתאם למלאי

5.4. פח חדש יכלול לוגו המועצה

 1. רכישת פחים:

6.1. רכישת פח נוסף תחויב בתשלום

 1. בניינים משותפים:

7.1. וועד הבית ברחוב שיזף יהיה נציג הבניין בכל הקשור בנוהל זה.