ניקיון מגרשים וחצרות בתים


18/04/2022 10:12

הודעה לתושבים בדבר ניקיון מגרשים וחצרות בתים

תושבות ותושבים יקרים!

המועצה המקומית קריית עקרון מודיעה בזאת כי בעלי מגרשים וחצרות בתים נדרשים לנקותם מעשבייה, פסולת, גרוטאות ולגדרם (זאת על פי חוק העזר לקריית עקרון – שמירת הבטיחות, הסדר והניקיון ומניעת מפגעים ומטרדים)

חשוב לציין כי שטח שאינו נקי מעשבייה ומפסולת, פוגם באסתטיקה הסביבתית ומהווה "קרקע פורייה" למזיקים ולשריפות, המסכנות את בעל השטח, את שכניו וסביבתו ובהעדר גידור חשוף להשלכות פסולת באופן תדיר.

הנכם מתבקשים:

  • לנכש את העשבייה, לפנות פסולת ולרכז אותה במרחב הציבורי לצורך פינוי ע"י המועצה המקומית.
  • יש לוודא כי העשבייה נקייה מפסולת בניין (אדמה, חול, אספלט, בטון, מרצפות, ברזל, צנרת, וכדומה) – עשבייה שתהיה מעורבת בפסולת בניין, לא תיאסף על ידי המועצה ובעל המגרש יחוייב לפנותה.
  • הוצאת עשבייה ופסולת יבשה, תתבצע ביום הוצאת "הגזם" הקבוע לאותו אזור.
  • יש לגדר החצר או המגרש.
  • כמות גזם ופסולת חריגה, מחייבת תיאום למול מחלקת שפ"ע בטל: 08-6210688
  • אכיפה בנושא תתבצע על ידי פקחי הרשות תוך מתן התראות וקנסות לעוברים על החוק!

מחלקת הפיקוח עם הפנים לתושב!

לרשותכם, מספרי טלפון לדיווחים:

מוקד עירוני: 08-6543517

מחלקת שפ"ע: 08-6210688