נערכים בשגרה לחירום


01/03/2022 14:11

במהלך חודש מרץ בין ה-20 ל-23 יתקיים במועצה שבוע החירום, 360, בשיתוף פיקוד העורף.

במהלך ימים אלה יתקיימו פעילויות בנושא זה ברחבי היישוב ומוסדות החינוך. בנוסף יופעלו צופרי ניסוי.

לקראת ההיערכות לשבוע זה יוצאת המועצה בשיתוף פיקוד העורף בסקר היערכות ומזמינה את התושבים לענות על הסקר – הסקר נועד כדי לשמוע את דעתכם, לטובת פעילות ייעודית לשיפור מוכנות הרשות לחירום.

הסקר הינו אנונימי, והפרטים הנאספים עוברים עיבוד נתונים סטטיסטי.