נערכים לפתיחת שנת הלימודים


22/08/2022 15:19

ראש המועצה, חובב צברי ביחד עם מנהל אגף התפעול והתשתיות ומנהלת אגף החינוך והקב"ט יצאו לסיור בבתי הספר ביישוב ובגני הילדים בהם בוצעו שיפוצי קיץ.

בימים אלה נערכים מוסדות החינוך והמועצה כולה ל1 לספטמבר .

יום חג של ממש לגדולים ולקטנים