נשיד לבני הקהילה התימנית


02/06/2017 15:41

אולם מלא מפה לפה במתנ"ס קריית עקרון.

כיבדה בנוכחותה השרה לשוויון חברתי חברת הכנסת גילה גמליאל אשר שיבחה את ראש המועצה על פעילותו למען התושבים.
עם תחילת כהונתו הנחיל ראש המועצה מסורת יחד עם שותפתו לדרך בת החן גאזל לחשוף בפני התושבים את כלל העדות בישוב.
שאפו על פעילות מיוחדת זו לקירוב לבבות וחיזוק הקשר הקהילתי הרב תרבותי.