נשמעים להנחיות נמנעים מקנסות


21/09/2020 17:53

הפרת בידוד תגרור קנס של 5000 ש"ח

אי עטיית מסכה: 500 ש"ח

בעל עסק שלא אוכף כניסה של לקוחות עם מסכה: 1000 ש"ח

הפרת איסור התקהלות בבתים/מקומות פרטיים: 500 ש"ח

בקריית עקרון עוצרים את המגפה

מידע נוסף, הנחיות ועדכונים ניתן למצוא בעמוד דיווחי הקורונה