סטודנטים יש לנו מלגה עבורכם!


23/01/2018 18:18

מועצת קריית עקרון מעניקה מלגות עבור התנדבות בקהילה!

זכאות:

  • סטודנטים לתואר ראשון ומעלה
  • בני ישיבה ובנות סמינר

תנאי סף:

  1. תושב/ת קריית עקרון (לכל הפחות מינואר 2016) – ע"פ תעודת זהות + ספח בלבד.
  2. סטודנטים בני היישוב שהעבירו את כתובתם לצורכי לימודים ואינם נשואים נדרשים להוכיח שהוריהם תושבי קריית עקרון באמצעות תעודת זהות + ספח (של הוריהם).
  3. סטודנט/ית לתואר ראשון ומעלה במוסד בישראל המוכר ע"י המועצה להשכלה גבוהה בשנת תשע"ח. או סטודנט/ית לתואר/תעודה במוסד שמוכר ע"י משרד החינוך ו/או משרד הכלכלה בתכנית לימודים הנמשכת 24 חודשים לפחות. או בישיבה גדולה או ישיבת הסדר או סמינר לבנות.
  4. על המועמדים ללמוד 12 שעות שבועיות לפחות, על הלומדים באוניברסיטה הפתוחה ללמוד לפחות 5 קורסים בשנה או 3 קורסים בסמסטר.
  5. מלגה תינתן לבעלי הכנסה שלא תעלה על גובה שכר המינימום, לבעלי משפחות החישוב יעשה בהתאם להכנסות משק הבית וסך הנפשות.
  6. תמורת המלגה, יצטרך כל סטודנט/ית להתנדב בפעילות קהילתית התנדבותית במשך 30 שעות לפחות. סיום ההתנדבות צריך להיות לא יאוחר מתאריך 09.09.2018

טפסי הרשמה ניתן לקבל במזכירות המתנ"ס

מועד הגשת המסמכים עד לתאריך 11.02.2018 | כ"ו שבט תשע"ח

לפרטים נוספים: 08-9414979 | לילך 054-9199350