סיור בכנסת של בני הקהילה האתיופית


09/11/2016 03:31

במסגרת אירועי חודש האזרח הותיק התקיים סיור בכנסת של בני הקהילה האתיופית

 סיור בכנסת של בני הקהילה האתיופית