סיור מורשת בכפר אתכלית


20/07/2017 15:51

מועדון אזרחים ותיקים קהילה אתיופית יוצאים לסיור מורשת בכפר האתיופי אתכלית