סייעת כיתתית מתגברת


03/11/2016 23:13

מכרז פנימי/חיצוני מס' 16/16

 • היקף המשרה: 60%
 • כפיפות ארגונית: מנהלת מחלקת החינוך

תיאור התפקיד:

 • עזרה למורת הכיתה בהכנת החומר הדידקטי ובהכנת ציוד עזר לתלמיד ולכיתה,בתיאום מוקדם עם המורה ובאחריותה.
 • סיוע לימודי- חינוכי פרטני לתלמיד, על פי הנחיית המורה והנהלת בית הספר.
 • מעורבות בטיפוח קשרים חברתיים בין תלמידי הכיתה ובארגון חיי הכיתה ובית הספר, על פי הנחיית הצוות החינוכי והנהלת בית הספר.
 • סיוע באירועי למידה חוץ כיתתיים( מרחבי למידה, סביבה מוזיקאלית, חדר מחשבים וכדומה).
 • דאגה לסביבה נקייה, בטיחותית ונעדרת סכנות.
 • השתתפות בישיבות צוות בית הספר, אספת הורים, ביקורי בית, השתלמות פנים בית ספרית וימי היערכות בית ספריים על פי דרישת הנהלת בית הספר.
 • השגחה של תלמידים בעת פעילות בחצר ובכיתה, ובפעילויות המתקיימות מחוץ לכותלי ביה"ס על פי ההנחיות של הנהלת בית הספר.
 • קבלת תלמידים בעת בואם לבית הספר והבאתם לכיתות, הובלת התלמידים להסעות בתום הלימודים ודאגה לעליה בטוחה לרכבי הסעות.
 • מעורבות בחיי ביה"ס, ובכלל זה השתתפות בפעילויות שונות המתקיימות במסגרת החינוכית, כגון: טקסים, ימי חג, ימי שיא ועוד, על פי צרכים.

תנאי סף:

 • רצוי לבעלי תואר ראשון או שנמצאים בתהליך למידה.
 • עדיפות נסיון עם עבודה במערכת החינוך.
 • גישה חינוכית לילדי תקשורת בינאישית טובה.
 • מוטיבציה להשקעה מעבר לשעות העבודה.

מועד אחרון להגשת הצעות למכרז: עד יום א' 20.11.2016 בשעה 13:00

את ההצעות יש להגיש, בצירוף קורות חיים ותעודות השכלה, במסירה ידנית, על גבי הטפסים היעודיים להגשת מכרזי כח אדם, אשר ניתן להשיג גם במשרדי המועצה המקומית ברח' הרצל 44 בקרית עקרון

 

איש קשר לעניין מכרז זה:

גב' רונית איציקסון

טלפון: 08-6228866

 

 • רק מועמדים העונים על דרישות הסף, יענו.
 • הבהרה מגדרית – המכרז נכתב בלשון זכר, אך מיועד לגברים ונשים כאחד.

 

בכבוד רב,
חובב צברי
ראש המועצה