סייעת לגן ילדים עם צרכים מיוחדים


30/07/2017 09:42

מכרז חיצוני מס' 16/17

תואר תפקיד:

סייעת לגן ילדים עם צרכים מיוחדים

היקף משרה:

60% / 70% / 100%

תיאור תפקיד:

סיוע בפעילות התפעולית והלימודית בגן, תוך מילוי משימות ארגוניות ופדגוגיות בהנחיית הגננת וכן בכפוף לתכנית העבודה של הגן ולמדיניות משרד החינוך.

התפקיד כולל:

  • תיאום ותכנון פעילויות בגן
  • הכנת הגן לקראת יום עבודה
  • פעילות פדגוגית וטיפול בילדים
  • ניקיון וארגון הגן

כפיפות ארגונית:

רכזת גני ילדים והגננת

דרישות התפקיד:

השכלה:

  • 12 שנות לימוד לפחות
  • קורס סייעות פדגוגיות /קורס סייעות חינוך מיוחד (ניתן לבצע את הקורס במהלך שנתיים מתחילת העבודה)
  • השכלה נוספת – יתרון

כישורים אישיים:

תכונות אישיות:

אמינות ומהימנות אישית, יוזמה, קפדנות, עירנות ודריכות, הבנה ותפיסה, כושר למידה, סדר וניקיון, מרץ ופעלתנות, שקדנות וחריצות, תכונות ניהול וארגון, יכולת קבלת החלטות, כושר עבודה בצוות, יכולת ארגון ותכנון, יכולת תאום, פיקוח ובקרה, סמכותיות, נשיאה באחריות. תקשורת בין אישית מצוינת ויכולת הכלה גבוהה.

מצבי תפקיד:

התמודדות עם לחץ ושחיקה, טיפול בו זמנית במספר נושאים, התמדה, יכולת פתרון בעיות.

מועד אחרון להגשת הצעות למכרז: עד לתאריך 10.08.2017 בשעה 13:00.

את ההצעות יש להגיש, בצירוף קורות חיים ותעודות השכלה, במסירה ידנית במעטפה סגורה, על גבי הטפסים הייעודיים להגשת מכרזי כח אדם, אשר ניתן להשיג גם במשרדי המועצה המקומית ברח' הרצל 44 בקרית עקרון.

איש קשר לעניין מכרז זה – גב' רונית איציקסון טלפון 08-6228852/66

המשרה מיועדת לגברים ונשים כאחד

בכבוד רב,
חובב צברי – ראש המועצה