עבודות בצנרת המים


25/05/2022 16:20

עקב עבודות בצנרת המים תהיה ביום חמישי ה 26.05.2022 הפסקת מים ברחוב בוסי סנט גורג' 1-15 בין השעות 8:30-13:00

הודעות נמסרו לתושבים בהתאם