עבודות ברחוב משה ליבי וברחוב אלי כהן


14/05/2023 20:05

תושבים יקרים,

אנו מזכירים לכם כי בימים אלה מתבצעות עבודות ברחוב משה ליבי וברחוב אלי כהן.

במקום מתבצעות מעת לעת גם חסימות צירים עפ"י הצורך.

משך זמן העבודות הצפוי – עד לתאריך 18.05.2023