עבודות פיתוח ברחוב משה ליבי צומת אלי כהן


16/03/2023 19:34

תושבים יקרים,

לטובת עבודות פיתוח של המועצה ברחוב משה ליבי צומת אלי כהן, התאגיד יכנס לביצוע שדרוג קטע ביוב בצומת. מועד העבודות הינו 19-23/3/23, בין השעות 8:00-16:30

במהלך העבודות לא תתאפשר תנועת רכבים ברחוב אלי כהן, בקטע שבין רחובות מורן לדרך שלום. שימו לב כי ייתכן והעבודות ידחו עקב מזג אויר בעייתי. התאגיד יתלה שלטים על גבי התחנות הרלוונטיות עם פרטי העבודה וביטול התחנות.