עדכון בדבר הפסקת המים מחר, יום רביעי, 8/11


07/11/2023 19:36

חברת מקורות עדכנה את המועצה כי הפסקת המים מחר ביישוב תחל בשעה 10:00 ולא בשעה 08:30 כפי שפורסם.

אנו מבקשים מכם להערך בהתאם להפסקת המים בין השעות 10:00-16:00.