עדכון בדבר עבודות מחלקת הפיקוח בשבת


28/07/2022 12:39

בהחלטה משותפת של ראש המועצה, חובב צברי וסגן ראש המועצה, בצלאל דוד הוחלט כי הפקחים לא יבצעו עבודות פיקוח מכניסת השבת (שישי אחר הצהריים) ועד צאתה (מוצ"ש).

הפקחים יהיו כוננים ויטפלו בקריאות במידת הצורך על פי קריאות שיתקבלו מהמוקד או ע"י תושבים.

תושבים אשר נתקלים בסוגיות הדורשות התערבות פקחים או מקרי חירום יפנו למוקד 108 או לנייד ישיר של הפקחים בטלפון 054-963-6275