עדכון מתחמי בדיקות


14/12/2020 09:07

מתאריך 13.12.2020 כל מתחמי הבדיקות המופעלים על ידי פיקוד העורף והרשויות המקומיות, חברת הדיגום תהיה טרגט ולא מד"א כפי שהיה עד היום.

אי לכך, וכפי שחווינו בימים האחרונים, צפויים קשיים וחבלי לידה שיתבטאו בעומסים במתחמים וכן בפתיחת פחות מתחמים מכפי שהיינו רגילים עד כה עד שהחברה החדשה תתארגן לעמוד בקיבולת המלאה הנדרשת.

אי לכך אנו מפרסמים את ימי הבדיקות באופן הדרגתי וכרגע פרסמנו בפורטל את מתחמי הבדיקות עד יום שני בלבד.

אנו מקווים שמחר נפרסם הלאה לפחות את יום שלישי ואנו מקווים שיותר.

כולנו צריכים להתארגן לתת תמיכה בתהליך המעבר,

מוזמנים לצפות בדף מתחמי הבדיקות הקבוע:

https://www.oref.org.il/12605-17147-he/Pakar.aspx