עובד/ת סוציאלי/ת פרט ומשפחה


30/08/2016 23:17

דרוש עו"ס מחליף לתקופה של כחצי שנה

הגדרת המשרה: עובד סוציאלי פרט ומשפחה.

היקף המשרה: 75%.

תנאי העסקה: דרוג עו"ס, יא'-ט', על פי אישור התע"ס.

כפיפות ארגונית: מנהלת המחלקה לשירותים חברתיים.

דרישות התפקיד:

תיאור התפקיד:

 • מטפל בלקוחות במטרה לשפר את תפקודם האישי, המשפחתי והחברתי ע"י ייעוץ, עפ"י השיטות והמיומנות המקובלות במקצוע וזאת בהתאם למדיניות משרד העבודה והרווחה.
 • מפתח קשרים עם אנשים ומוסדות למען קידום שירותי המחלקה.
 • מקיים מפגשים ושיחות עם הלקוחות לצורך איתור וטיפול.
 • מקיים קשר לקוחות ועורך ביקורים לשם הבטחת המשכיות הטיפול.
 • נוקט יוזמה לאיתור בעיות וצרכים חברתיים בקהילה ומציג לפני הממונים עליו.
 • מבצע את עבודתו לפי תוכנית עבודה. מנהל רישום ומעקב ומדווח לממונים בכתב ובעל פה.
 • משתתף בוועדות, בדיונים, בהתאם להנחיות הממונים עליו.

השכלה:

 • עובד סוציאלי בעל תואר בוגר בעבודה סוציאלית עדיפות לבעלי תואר שני.
 • רישום בפנקס העובדים הסוציאליים.
 • נסיון מקצועי:
 • עדיפות תינתן לבעלי נסיון מוכח בתחום הרלוונטי.
 • עדיפות תינתן לעו"ס בעלת מינוי לחוק הנוער.

 

המעוניינים יכולים להגיש את מועמדותם בצירוף שאלון שניתן להוריד מכאן:
הורדת טופס שאלון אישי למשרה פנויה

בנוסף יש לצרף:

 • קורות חיים
 • אישור על רישום בפנקס העובדים הסוציאליים
 • תעודות המעידות על השכלה והמלצות

 

את המועמדות יש למסור למחלקה לשירותים חברתיים, הרצל 48 קרית עקרון. או במייל: kohi@ekron.org.il

אשת הקשר בעניין זה הינה : כוכי שלמה או מירב לוי, טלפון – 08-6992877.

נכתב בלשון זכר, אך מופנה לנשים וגברים כאחד

מועמדים מתאימים בלבד יענו.

 

בכבוד רב,
חובב צברי
ראש המועצה