עובדת קהילה


08/06/2018 15:32

מכרז חיצוני מס' 4/18

תואר תפקיד: עובדת קהילה
היקף משרה: 50%
כפיפות: מנהלת האגף לשירותים חברתיים

‎תיאור תפקיד:

  • פיתוח קהילתי לקבוצות שונות.
  • יזום איסוף נתונים על בעיות חברתיות בקהילה.
  • איתור צרכי קהילה.
  • הקמת צוותים בין מקצועיים ליצירת תאום בתכנון ופעולות קהילתיות.
  • פיתוח והקמה של מרכז גישור קהילתי.
  • פיתוח וליווי פרויקטים קהילתיים.

דרישות התפקיד:

  • השכלה: בעלת תואר ראשון, עדיפות לבעלות תואר מתחום מדעי הרוח והחברה ( עבודה סוציאלית ).
  • נסיון מקצועי: עדיפות לבעלות נסיון מוכח בתחום הרלבנטי.
  • כישורים אישיים: אמינות ומהימנות אישית, מרץ ופעלתנות, יכולת ותכנון, יכולת תאום ופיקוח, כושר לקיים ולטפח יחסים בינאישיים טובים.

הבהרה – מדובר במשרה המתוקצבת על ידי המשרד לביטחון פנים במסגרת תכנית עיר ללא אלימות וקיומה מותנה בחידוש התקציבים לרשות. לפיכך, המועמד/ת שיזכה יחתום על חוזה העסקה מיוחד תלוי תקציב.
הערה – מובהר למועמדים כי הקבלה לתפקיד מותנית באישור המשרד לביטחון פנים במסגרת תכנית עיר ללא אלימות.

על המועמד/ת העונה לדרישות התפקיד להגיש את הצעתו/ה על גבי הטפסים הייעודיים להגשת מכרזי כח אדם בצירוף קורות חיים, תעודות והמלצות. בדואר אלקטרוני ronit@ekron.org.il או באמצעות פקס 08-9370379 לידי רונית איציקסון מזכירת אגף כספים.

טלפון לבירורים: 08-6228866

את ההצעות יש להגיש עד לתאריך 21.06.2018 בשעה 13:00.

רק מועמדים/ות העונים לדרישות המשרה יוכלו להשתתף במכרז.

המכרז מיועד לגברים ונשים כאחד.