עובד סוציאלי פרט ומשפחה


01/05/2017 10:53

מכרז פומבי מכרז מס' 9/17

המכרז מיועד לגברים ונשים כאחד.

הגדרת המשרה: עובד סוציאלי פרט ומשפחה.

היקף המשרה: 100%

תנאי העסקה: דרוג עו"ס, יא'-ט', על פי אישור התע"ס.

כפיפות ארגונית: מנהלת המחלקה לשירותים חברתיים.

דרישות התפקיד:

תיאור התפקיד:

 • מטפל בלקוחות במטרה לשפר את תפקודם האישי, המשפחתי והחברתי ע"י ייעוץ, עפ"י השיטות והמיומנות המקובלות במקצוע וזאת בהתאם למדיניות משרד העבודה והרווחה.
 • מפתח קשרים עם אנשים ומוסדות למען קידום שירותי המחלקה.
 • מקיים מפגשים ושיחות עם הלקוחות לצורך איתור וטיפול.
 • מקיים קשר לקוחות ועורך ביקורים לשם הבטחת המשכיות הטיפול.
 • נוקט יוזמה לאיתור בעיות וצרכים חברתיים בקהילה ומציג לפני הממונים עליו.
 • מבצע את עבודתו לפי תוכנית עבודה. מנהל רישום ומעקב ומדווח לממונים בכתב ובעל פה.
 • משתתף בוועדות, בדיונים, בהתאם להנחיות הממונים עליו.

השכלה:

 • עובד סוציאלי בעל תואר בוגר בעבודה סוציאלית עדיפות לבעלי תואר שני.
 • רישום בפנקס העובדים הסוציאליים.

נסיון מקצועי:

 • עדיפות תינתן לבעלי ניסיון מוכח בתחום הרלוונטי.
 • עדיפות תינתן לעו"ס בעלת מינוי לחוק הנוער ו/או התחייבות לצאת להכשרה בתחום.

הגשת מועמדות

מועד אחרון להגשת הצעות למכרז: עד יום 15.05.2017 בשעה 13:00

את ההצעות יש להגיש, בצירוף קורות חיים ותעודות השכלה, במעטפה סגורה במסירה ידנית, על גבי הטפסים הייעודיים להגשת מכרזי כח אדם, אשר ניתן להשיג גם במשרדי המועצה המקומית ברח' הרצל 44 בקריית עקרון

נא להגיש את ההצעות לידי דרורי מלול בין השעות 09:00-13:00 
טל: 08-6228866
לפרטים נוספים נא ליצור קשר גם עם רונית איציקסון – 0543232638

רק מועמדים העונים על דרישות הסף, יענו.

 

בכבוד רב,
חובב צברי – ראש המועצה