עובד סוציאלי קהילתי


01/05/2017 11:56

מכרז חיצוני מס' 10/17

המכרז מיועד לגברים ונשים כאחד.

תיאור התפקיד:

עובד סוציאלי, עו"ס קהילתי (במסגרת עיר ללא אלימות).

כפיפות ארגונית:

מנהלת המחלקה לשירותים חברתיים.

היקף משרה:

חלקיות משרה 75%

תיאור תפקיד:

  • הכנת עבודה לפיתוח קהילתי לקבוצות שונות.
  • יזום איסוף נתונים על בעיות חברתיות בקהילה.
  • איתור בעיות וצרכים של הקהילה.
  • ארגון תושבים למען שיתופם תפעיל בהגברת הערכים.
  • הקמת צוותים בין מקצועיים ליצירת תאום בתכנון ופעולות קהילתיות.
  • פיתוח והקמה של מרכז גישור קהילתי.
  • פיתוח וליווי פרויקטים קהילתיים.

דרישות תפקיד:

השכלה:

עובד סוציאלי בעל תואר בוגר עבודה סוציאלית ורישום בפנקס העובדים הסוציאליים.

נסיון מקצועי:

עדיפות לבעלי ניסיון מוכח בתחום הרלבנטי.

כישורים אישיים:

אמינות ומהימנות אישית, מרץ ופעלתנות, יכולת ארגון ותכנון, יכולת תאום ופיקוח, כושר לקיים ולטפח יחסים בינאישיים טובים.

תנאי העסקה:

דירוג: עו"ס.

לבירורים נוספים : 08-9411980 כוכי שלמה.

מועד אחרון להגשת הצעות למכרז: עד יום 15.05.2017 בשעה 13:00

את ההצעות יש להגיש, בצירוף קורות חיים ותעודות השכלה, במעטפה סגורה במסירה ידנית, על גבי הטפסים הייעודיים להגשת מכרזי כח אדם, אשר ניתן להשיג גם במשרדי המועצה המקומית ברח' הרצל 44 בקרית עקרון.

 

נא להגיש את ההצעות לידי דרורי מלול בין השעות 09:00-13:00 
טל: 08-6228866
לפרטים נוספים נא ליצור קשר גם עם רונית איציקסון – 0543232638

 

רק מועמדים העונים על דרישות הסף, יענו.

 

בכבוד רב,
חובב צברי – ראש המועצה