דרוש עו"ס התמכרויות פרט ומשפחה


23/06/2021 20:29

מודעת דרושים

היקף משרה

80% עו"ס התמכרויות
20% עו"ס פרט ומשפחה

כפיפות

מנהלת אגף רווחה ושירותים חברתיים

דירוג דרגה

דירוג העו"ס
התמכרויות – י' עד ח'
פרט ומשפחה – יא' עד ט'

תיאור התפקיד

עו"ס התמכרויות:

 • אחראי למתן טיפול על רצף ההתמכרות לסמים, אלכוהול, הימורים והתמכרות התנהגותית למבוגרים (18+).
 • מטפל במטרה לשפר את תפקודם האישי, המשפחתי, והחברתי ע"י ייעוץ, טיפול פרטני ישיר ועקיף והפניה למסגרות ושירותי טיפול רלוונטיים.
 • ייזום פעולות איתור, בדיקת צרכים וסוגי המענים הנדרשים לאוכלוסיית יעד זו, קיום מפגשים ושיחות עם לקוחות נפגעי סמים.
 • מפתח ומקיים קשרים עם אנשים ומוסדות בקהילה למען קידום פיתוח שירותי טיפול באוכלוסיות היעד של מוסדות אלו.
 • אחריות לריכוז המידע על המטופלים והעברתו ליחידה לטיפול נפגעי סמים.
 • ריכוז ושיווק נושא קידום גיוס משאבים וקיום פעולות מיוחדות למען אוכלוסיות נפגעי הסמים.

עו"ס פרט ומשפחה:

 • טיפול, ייעוץ וליווי לפרט ולמשפחה ובניית תוכניות טיפול מותאמות.
 • מתן תמיכה רגשית וליווי משפחות עם צרכים מיוחדים.
 • קשר רציף ושת"פ עם גורמי הטיפול השונים בקהילה ומחוצה לה.
 • יצירתיות ופיתוח מענים המותאמים לבעלי צרכים מיוחדים ברמה הקהילתית.
 • מיצוי זכויות ושירותים בתוך הקהילה.

תנאי סף

השכלה ודרישות מקצועיות

עובדת/ת סוציאלי/ת בעל תואר בוגר בעבודה סוציאלית ורישום בפנקס העובדים הסוציאליים.

ניסיון מקצועי:

עדיפות ניסיון של שנתיים לפחות בעבודה טיפולית.

כישורים אישיים

אמינות ומהימנות אישית, מרץ ופעלתנות, יכולת ארגון ותכנון, יכולת תאום ופיקוח, כושר לקיים ולטפח יחסים בינאישיים טובים.

הגשת הצעות ומועדים

על המועמד העונה לדרישות התפקיד לשלוח קורות חיים, בצירוף תעודות המעידות על השכלה והמלצות באמצעות דואר אלקטרוני sarit@ekron.org.il

טלפון לבירורים: 08-6228854

 

המודעה פונה לגברים ונשים כאחד

 

בכבוד רב,
חובב צברי
ראש המועצה