עיקור וסירוס חתולים


13/12/2020 17:08

תושבים יקרים!

במסגרת מאמצי המועצה לשיפור איכות החיים ביישוב ולהרמוניה בין תושבי קריית עקרון לבין בעלי החיים המהווים חלק מהנוף הסביבתי, הוחלט על מבצע עיקור וסירוס של חתולים חסרי בית שיבוצע בחודשים הקרובים על ידי המועצה.

יודגש, שהמבצע מיועד אך ורק לחתולים חסרי בית ולא לחתולים השייכים לתושבים.

בעלי חתולי בית מתבקשים לסמן את החתול בקולר בצבע בולט.

במסגרת המבצע יילכדו החתולים חסרי הבית ויועברו למרפאת עיקורים.

לאחר העיקור או הסירוס יסומנו על ידי קיטום האוזן, יחוסנו כנגד כלבת ויוחזרו בתום ההתאוששות מהניתוח אל המקום בו נלכדו.

מחלקת הפיקוח תתאם את פעולות איתור החתולים חסרי הבית המיועדים לעבור עיקור וסירוס, את רישום התושבים מאכילי החתולים ואת הקשר מול החברה שתבצע את העיקורים במרפאת העיקורים.

תושבים המאכילים חתולים חסרי בית (חתולי רחוב) מתבקשים ליצור קשר עם מזכירות מחלקת הפיקוח
בטלפון: 08-6228867

מחלקת הפיקוח ואיכות הסביבה