עקב עבודות בצנרת המים, תהיה ביום ראשון 09.06.2024 הפסקת מים ברחוב מאיר בעל הנס 41-60 בין השעות 08:30-13:00


06/06/2024 13:16