עקב עבודות בצנרת המים, תהיה ביום שלישי ה 19.07.2022, הפסקת מים


17/07/2022 14:02

ברחוב האלון מספרים 1-14 בין השעות 9:00-13:00

הודעות ימסרו לתושבים בהתאם

מתנצלים על אי הנוחות הזמנית